OČAKÁVANIA NOVÝCH MAJITEĽOV


Každý nový majiteľ šteniatka shiby verí, že jeho šteniatko bude zdravé, v pohode, veterinárne ošetrené, malo by mať povahu a výzor typický pre dané plemeno - malo by vyzerať ako Shiba, nemalo by byť neskôr agresívne.


Zamysleli ste sa niekedy nad tým "ako sa to stane", že práve také šteniatko budete v rukách skutočne držať? Viete, ako spoznáte všetky dôležité prvky, ktoré vám prezradia, že bude výsledok práve takýto? 


ZDRAVIE A POVAHA

Ako zvýšiť svoje šance, že naše šteniatko bude zdravé a povahovo dobré? Rozdiel je v predkoch, mieste a spôsobe odchovu, a v osobe chovateľa. Každý budúci majiteľ Shiby chce, aby jeho šteniatko bolo po zdravotnej stránke fit, netrpelo na nijaké dedične podmienené ochorenia, vyzeralo ako typická shiba a malo i povahové vlastnosti a rysy ako shiba. Aj laikovi je jasné, že cesta k tomu nevedie systémom "hop na kozu", ale stojí chovateľa mnoho úsilia a kynologických poznatkov. Alebo je to tak, že môžeme zobrať akúkoľvek shibu fenu a psa, a výsledok bude zajedno? Zrejme už tušíte, že nie...


Aby bolo možné dosiahnuť top zdravotný stav, typické exteriérové znaky tohto plemena a uchovať (!) povahové rysy, je potrebné veľké množstvo konkrétnej práce a úsilia.  Ako laik sa musíte spoľahnúť na chovateľa, pretože on tieto vedomosti a skúsenosti má - hľadáte preto referencie o dobrom chovateľovi. 


Ak nebudete hľadať medzi chovateľskými stanicami, ale u ľudí, ktorí psy kryjú mimo oficiálny kontrolovaný chov, idete do rizika. To spočíva v tom, že Vaše šteniatko prišlo na svet spomínaným systémom "hop na kozu" - spárila sa sestra s bratom, dcéra s otcom, nikto nevie či rodičia netrpia na závažný stupeň luxácie pately alebo dysplázie bedrového kĺbu či iné ochorenie. Takisto nikto nezávislý neposúdil, či tieto jedince sú povahovo typické shiby a či nie sú prehnane bojazlivé alebo agresívne. 


Povahovým problémom tohto plemena č. 1 je nadmerná bojazlivosť - tá vedie do (strachovej) agresivity!


90% záujemcov o šteniatko nevie ako vyzerá presne typická shiba - na druhej strane je tvrdenie, že hľadajú parťáka a nie výstavného šampióna. Práca na zachovaní typu (vzhľad/exteriérové znaky plemena) však idú vždy ruka v ruke s povahou a zdravím!


Chov psov a jeho pravidlá prinášajú budúcim kupujúcim množstvo výhod! Množenie psov bez preukazu pôvodu nemá žiadne pravidlá a neposkytuje žiadne garancie. Chovom psov sa  upevňujú povahové rysy jednotlivých plemien, ich pracovné vlohy, exteriérové znaky či zdravotná záťaž.    

Aj laikovi je jasné, že ak sa u zvieraťa objavuje nejaký zdravotný problém (luxácia pately) alebo exteriérový znak (flakatosť, ovisnuté uši, krátky chvost), tak sa tento problém alebo konkrétny exteriérový znak bude prenášať na ďalšiu generáciu potomkov. Prenášajú sa samozrejme aj povahové vlohy!


Chovatelia musia rešpektovať Chovateľský poriadok, ktorého cieľom je ochrana plemena - samotných psov, vrátane ochrany ich zdravia i životnej pohody. Cieľom chovu sú zdravé, povahovo vyrovnané jedince, ktoré napĺňajú / približujú sa k ideálu typického predstaviteľa daného plemena.   


Množenie psov prebieha bez akýchkoľvek pravidiel alebo dohľadu. 


Množenie znamená reprodukciu jedincov, ktorí nemajú preukaz pôvodu alebo ho majú, ale nie sú zaradení do chovu. Buď preto, že o to majiteľ nepožiadal (neprihlásil sa na bonitáciu), alebo preto, že jeho pes nesplnil pri bonitácii požadované kritériá (požiadavky na exteriér, povahu či zdravie).

Dôvodom, prečo prichádza k reprodukcii jedincov mimo kontrolovaného (registrovaného) chovu, sa venujeme v ďalšom texte. 

4tdov teniatkoJPG

Foto: Tibor TóthČO VYRASTIE Z VÁŠHO ŠTENIATKA


Ak chcete shibu - ako budúci majiteľ šteniatka máte 2 možnosti - buď si vyberiete šteniatko z chovateľskej stanice a máte tak istotu, že Vám zo šteniatka vyrastie typický predstaviteľ tohto plemena (povahovo, exteriérovo - aj keď sa môžu jedince v type i povahovo čiastočne líšiť), alebo siahnete po šteniatku mimo oficiálneho chovu - čiže "bez papierov", bez preukazu pôvodu. Vtedy je výsledok menej istý resp. neistý. 


PREČO SI VYBRAŤ ŠTENIATKO S PREUKAZOM PôVODU° lebo prišlo na svet etickým spôsobom a záleží Vám na tom ako žijú jeho rodičia
° chcete typického predstaviteľa daného plemena - chcete psa, ktorý ako shiba vyzerá a ktorý má povahu ako shiba
° lebo chcete, aby bolo zachované toto krásne plemeno a mohlo sa rozvíjať ďalej
° chcete mať najvyššie možné šance na jeho výborné zdravie i povahu - záruku príroda nedáva, ale ak poznáte zdravie rodičov, máte veľkú šancu, že aj ich potomstvo bude zdravé (pri kúpe šteniatka bez PP nikto obvykle zdravotné vyšetrenia napríklad na luxáciu pately a dyspláziu bedrového kĺbu nerobí, sú drahé a množiteľom by to výrazne znížilo zisky - v plemene sú tieto ochorenia prítomné. Ak sa psy zdravotne netestujú a reprodukcia sa deje aj na chorých jedincoch, závažnosť týchto ochorení sa s každou ďalšou generáciou zhoršuje)

°   nechcete ani nepriamo prispievať k nekontrolovanému množeniu psov, ktoré vo finále končia vyhodené alebo v útulkoch
° a iné...


ŠTANDARD PLEMENA


Ako vlastne vyzerá typická shiba? Ako má vyzerať typická shiba? Pre laika sú charakteristickými znakmi okrem zatočeného chvostíka aj typický líščí vzhľad, mierne šikmé tmavé oči, urajiro a klasický "podkolenný" vzrast. Je to však veľmi zjednodušený pohľad - chovatelia majú prácu oveľa náročnejšiu. 


Zjednodušene povedané, aby bolo jasné, aké má byť každé plemeno - exteriér, povaha, temperament, povahové vlohy -  musí existovať niečo, čo presne popíše všetky parametre. Je to dokument a nazýva sa štandard plemena - pre každé uznané plemeno ho vydáva Medzinárodná kynologická federácia - Fédération Cynologique Internationale. Vytvára a upravuje štandardy jednotlivých plemien a zároveň tvorí právne predpisy pre chov psov ako taký. Slovensko je členom FCI prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ). FCI vznikla v roku 1911 a za cieľ si kladie spravovať a ochraňovať kynológiu a samotné (čistokrvné) plemená psov.

Ak by totiž neexistovala organizácia a regule pre jednotlivé chov, o chvíľu by typický predstavitelia jednotlivých plemien a plemená ako také vymizli. Ak by neexistovala systematická práca chovateľov, plemená by svoje typické znaky postupne strácali - exteriérove znaky, povahové vlohy i zdravie.


FCI uznáva a zastrešuje aktuálne 346 plemien psov a má 94 členov (krajín). Každá krajina má svoje národné plemená (na Slovensku sú to 4: slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač a československý vlčiak) a pre tieto plemená tvorí krajina v spolupráci so samotnou FCI aj detailný štandard – t.j. podrobný popis ideálu daného plemena. Tieto štandardy sú vodítkom pre jednotlivých rozhodcov na výstavách, ale sú samozrejme aj podstatným nástrojom pre chovateľov, ktorí sa usilujú o ďalšie generácie plemien v top kvalite. Každý chovateľ sa okrem zdravia snaží o upevňovanie dôležitých a želaných exteriérových znakov – aká by to bola shiba bez urajira, s ovisnutými ušami alebo fľakatou srsťou?  

Typickým znakom shiby teda nie sú iba vztýčené uši alebo hore nesený chvost, či červená/zlatá farba alebo urajiro. Typických znakov je podstatne viac, zjednodušene povedané každý cm2 na shibe je presne popísaný v štandarde plemena. Bližie informácie nájdete TU. Tu hovoríme o exteriéri, avšak ďalšou kapitolou by bol temperament, povahové rysy a vlohy. Šteniatko z dobrých rúk teda znamená aj to, že chovateľ, ktorý ho privedie na svet, sa k týmto všetkým bodom hlási a existuje aj forma verejnej kontroly, ktorá to má na starosti dohliadať.   


Lulu Wakizashi of TianitoJPG

Foto: Tibor TóthPOMOCNÁ RUKA PRE BUDÚCICH MAJITEĽOV 


Preto existujú v každej krajine, členskom štáte FCI, tzv. chovateľské kluby. Tie sa starajú o chov daného plemena, zabezpečujú preklad a výklad štandardu plemena, ktorý vydáva FCI. A takisto usporadúvajú tzv. bonitáciu, čo je zjednodušene povedané skúška, či daný jedinec spĺňa predpísaný štandard plemena v požadovanej miere a môže byť zaradený do chovu (reprodukcie). Práve preukaz pôvodu dáva budúcim majiteľom záruky, že im zo šteniatka nevyrastie zmenšenina akity, kríženec nejakého špica či jedinec povahovo na míle vzdialený tomuto plemenu.


Na tomto mieste nutno dodať, že nie každý pes s preukazom pôvodu (PP) FCI - inými slovami čistokrvný pes, pes s „papiermi“ - musí byť alebo bude zaradený do chovu. Uchovneným jedincom s PP sa môže narodiť aj taký jedinec, ktorý zjednodušene povedané nebude spĺňať niektorý z bodov štandardu (resp. bude mať vylučujúcu vadu), preto síce (ako každé šteniatko po riadne uchovnených rodičoch) dostane „papiere“ (preukaz pôvodu), avšak následne ak by ho chcel majiteľ v dospelosti uchovniť (aby jeho potomkovia dostali tiež PP), nebude to možné – pretože napríklad má v exteriéri, zdraví alebo povahe niečo, čo štandard vylučuje – t.j. do chovu byť zaradený nemôže.


UCHOVNENIE A BONITÁCIA


Ak by ho majiteľ napriek tomu použil v reprodukcii, jedná sa o množenie a v žiadnom prípade takéto šteniatka „papiere“ (preukaz pôvodu) nedostanú, a to aj v prípade, keby obaja rodičia boli čistokrvní (mali preukaz pôvodu FCI). Samotný PP teda nerozhoduje o tom, či potomkovia tohto jedinca dostanú PP tiež. Rozhoduje o tom aj bonitácia – uchovnenie jedinca, kde bonitačná komisia vedená rozhodcom oprávneným posudzovať toto plemeno, rozhodne či daný jedinec spĺňa v požadovanej miere štandard daného plemena. Na Slovensku zastrešuje chov plemena shiba inu Slovenský klub severských a japonských plemien, nájdete ho TU.

Ak teda uvidíte inzeráty, kde sa ponúka šteniatko bez preukazu pôvodu, ale po čistokrvných rodičoch, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou dôvod sa dobre zamyslieť a opýtať, prečo daný jedinec má šteniatka mimo chovu (šteniatka nebudú mať PP) a prečo nebol zaradený do chovu.


Okrem exteriéru psa sa totiž pri uchovňovaní hodnotí aj zdravotné hľadisko. Podmienkou uchovnenia psíka bývajú zdravotné vyšetrenia, ktoré ukladá majiteľom daný chovateľský klub. Na Slovensku je to vyšetrenie bedrových a kolenných kĺbov (na dyspláziu bedrových kĺbov a luxáciu pately). Chovateľský klub sa teda stará o to, aby do chovu nešli a nereprodukovali sa jedince, ktoré odovzdajú ďalšej generácii neželaný exteriérový znak alebo závažný zdravotný problém.

Ďalším typickým neželaným znakom u shíb je napríklad: ovisnutý alebo krátky chvost, sklopené (nevztýčené) uši, extrémny predkus alebo podkus, chýbajúce zuby, strakatosť (pinto color), nezostúpené oba semenníky v miešku, ale samozrejme sú tu aj neželané povahové vlastnosti a črty, pre ktoré nebude pes zaradený do chovu a to extrémna bojazlivosť alebo agresivita.CHOV (JEDINCOV S PREUKAZOM PôVODU) JE OCHRANOU BUDÚCICH MAJITEĽOV ŠTENIATOK.


5tdov teniatkoJPG
Foto: Tibor Tóth

RIZIKÁ KÚPY ŠTENIATOK BEZ PPAk natrafíte na ponuku, kde sa ponúka šteniatko bez PP ale po „papierových rodičoch“ (alebo čistokrvných rodičoch, alebo rodičoch s PP – všetko jedno a to isté), mali by ste sa mať na pozore a kúpe takéhoto šteniatka sa vyhnúť. 


Čo ak neboli rodičia zaradení do chovu práve pre závažný zdravotný alebo povahový problém? Kto by chcel vedome také šteniatko, o ktorého rodičovi majiteľ vie, že trpí nejaký závažný problémom? 


Práve v tomto momente sú často budúci kupujúci oklamaní alebo uvedení do omylu, resp. je využitá ich nevedomosť. Predpokladajú, že rodičia šteniatka sú zdraví, povahovo vyrovnaní a že sú to typické shiby. Ak však kupujú šteňa mimo oficiálny chov, nič z toho sa nemusí naplniť, pretože psy mimo chovu nikto nesleduje, nekontroluje podmienky v ktorých žijú, neskúma ich zdravie - nemajú obvykle žiadne zdravotné vyšetrenia, neexistujú žiadne pravidlá ani kontrola, jedince nevhodné na reprodukciu nie sú vyradené a množí sa na nich ďalej... Kúpa sa podobá tak často na zadováženie si mačky vo vreci, kde všetky dôsledky ponesie nevedomý nový majiteľ. PES S PP NEROVNÁ SA AUTOMATICKY CHOVNÝ PESPsík s preukazom pôvodu nie je teda automaticky chovný. Chovný pes/fenka znamená, že šteniatka pochádzajúce z tohto spojenia dostanú preukaz pôvodu. Znamená to, že úspešne absolvovali bonitáciu (v dospelosti) - proces uchovnenia, kde bonitačná komisia na čele s delegovaným rozhodcom posúdi, či daný jedinec spĺňa v požadovanej miere všetky potrebné parametre pre zaradenie do chovu (podľa štandardu plemena). Nie je nijak nadmieru náročná procedúra a každý, kto sa chce chovu seriózne venovať a privádzať na svet šteniatka pre budúcich majiteľov v správnej kvalite, mal by tak robiť zodpovedne a pod svojou chovateľskou stanicou zastrešenou v FCI a podliehajúcej kontrolným mechanizmom. 


Shiba puppies Wakizashi of Tianitojpg
Foto: Tibor Tóth 


AKO ROZPOZNAŤ MNOŽITEĽA OD CHOVATEĽA


Ak ste si nie ste istí, či hovoríte s chovateľom alebo množiteľom, a nie ste si istí informáciami, ktoré vám predávajúci dáva - môžete sa obrátiť aj na chovateľský klub. O chovateľskej stanici, ktorá privádza na svet šteniatka s preukazom pôvodu, so zdravotnými testami a je klubom kontrolovaná, budú mať v klube informácie a chovateľ bude členom tohto klubu (a poradca chovu bol každý vrh a miesto odchovu šteniatok aj osobne skontrolovať). 


Chovateľ má registrovanú chovateľskú stanicu, ktorej existenciu si môžete preveriť v zozname chovateľských staníc na stránke FCI - kliknite TU. Množiteľ takú nevlastní a preto nemôže byť označovaný za chovateľa. Na predaj šteniatok však množitelia používajú veľa zavádzajúcich argumentov, ktoré majú budúcich kupujúcich uistiť o správnosti kúpiť si šteniatko od nich "bez papierov". Týmto trikom, polo-pravdám a často bohužiaľ aj klamstvám sa venujeme TU

Je veľa práce, vedomostí a úsilia za tým, že majiteľ dostane do rúk krásne, zdravé a povahovo vyrovnané šteniatko shiby. A takisto je dnešná populácia shíb výsledkom podrobných kynologických poznatkov a skúseností, netrpí významne na žiadne závažné dedičné ochorenie.  Často budúci majitelia netušia, čo všetko sa muselo udiať, aby v rukách mohli držať malú voňavú „guličku“, z ktorej vyrastie vyrovnaný jedinec - typický predstaviteľ plemena. Je veľmi dôležité sa zaujímať o toto pozadie a prácu, ktorej výsledkom je to – ktoré konkrétne šteniatko. Príroda nie je matematický ústav a nefunguje vždy, že 1+1=2, pretože je to alchýmia, ktorú nikto nikdy do detailu nespočíta ani nerozlúšti. 


Vedomosti a skúsenosti chovateľov sú však dnes hlboké - a využívajú sa pre jeden cieľ: zušľachťovanie tohto krásneho plemena s cieľom upevňovať povahové a exteriérové znaky a samotné zdravie psov.


DSC_6756jpg
Foto: Saskia.photography

WELLFARE PSOV

Práca nášho združenia smeruje k poskytnutiu relevantných informácií všetkým budúcim záujemcom o šteniatko. Snažíme sa zrozumiteľným spôsobom vysvetliť, prečo je výber šteniatka z dobrých rúk tak dôležitý. Vo finále ide o samotných psov - aby boli uchované nielen ich exteriérové a povahové znaky, ale aby sa dokázalo udržať a kultivovať ich zdravie a v neposlednom rade preto, aby odchov šteniatok a život ich rodičov bol v súlade s wellfare psov. Aby sa psy sa mali dobre a neprodukovali šteniatka na úkor svojho zdravia či života.


Práve podmienky života jedincov používaných na reprodukciu (produkovanie šteniatok) najväčším kameňom úrazu. Otrasné chovné podmienky sa nevyhýbajú u množiteľov ani populácií shíb. Mnohí ľudia si často ani nevedia predstaviť, ako iní ľudia môžu zvieratá držať v tak nevyhovujúcich podmienkach, že je často naplnená skutková podstata trestného činu týrania zvieraťa. 


Preto každý, kto sa hlási k wellfare psov, kto má rád psov a záleží mu skutočne na tomto plemene, privádza šteniatka na svet ako registrovaný chovateľ, disponuje dostatočnými kynologickými poznatkami, neustále sa vzdeláva, pozná a rešpektuje chovateľské regule, ktoré ukladá FCI prostredníctvom členských krajín a členských organizácií (chovateľských klubov). 


Pred kúpou šteniatka si budúci kupujúci môžu zodpovedať nasledujúce otázky, ktoré sú zároveň vodítkom  k rozpoznaniu správneho miesta pôvodu šteniatka od nesprávneho.

Záleží mi ako budúcemu majiteľovi kto je otec a kto matka môjho šteniatka a ako žijú? 

U chovateľa to viete presne a chovný priestor pred nikým netaja, u množiteľa je táto informácia často zatajená a rodičia šteňaťa nie sú budúcemu majiteľovi zámerne ukázaní, rovnako tak skutočný chovný priestor.

Neboli rodičia a starší predkovia šteniatka náhodou súrodenci? 

V chove sa to stať nemôže (klubový poradca chovu by takéto spojenie neschválil), u množiteľa sa pária jedince bez regulácie či pravidiel hocijakým spôsobom - preto kľudne aj súrodenci.

Mám aspoň tušenie o zdravotnom stave rodičov? 

V chove viete presne, či jedinec trpí na nejaké závažné ochorenie, ktoré môže dedične predať svojim potomkom - chovateľský klub ukladá podmienku absolvovať zdravotné vyšetrenia pre ochorenia, ktoré sa plemena týkajú najčastejšie. Množiteľom a mimo registrovaný chov neexistuje inštitúcia, ktorá by uložila za povinnosť urobiť psovi zdravotné vyšetrenia. 

Preukázal sa ponúkajúci nejakými konkrétnymi zdravotnými výsledkami? 

V chove shíb môžete od chovateľa požiadať výsledky vyšetrení na bedrové a kolenné kĺby. Ešte sme sa nestretli s množiteľom, ktorý by nechával svoje psy zdravotne vyšetriť. 

Nebola fenka krytá náhodou každé háranie? 

Fenky v chove sú chranené Chovateľským poriadkom, ktorý určuje medzi krytiami (pôrodmi) prepísané pauzy, kedy byť nakrytá počas hárania nemôže. U množiteľa sa obvykle kryjú fenky každé háranie s cieľom maximalizácie finančného zisku.

Ako sa stará majiteľ o svojich psov? 

Obhliadka chovného priestoru je asi najdôležitejším bodom, ktorý napovie veľmi veľa a žiaden budúci majiteľ šteniatka by ju nemal opomenúť. Chovateľovi, od ktorého by ste si mali kúpiť šteniatko, záleží na jeho mene - preto Vás do svojho obydlia a chovného priestoru pustí. Žije fenka s majiteľom v spoločnej domácnosti? Žije na dvore v koterci - má dostatok kontaktu so svojim majiteľom? Vypúšťa ju pravidelne z koterca? Chodí ju venčiť? Pozná aj iné prostredie ako domáce - je dobre socializovaná? Nie je nadmieru bojazlivá alebo nedôverčivá? Nie je ustráchaná pri mávnutí rukou? Ako vyzerá na prvý pohľad - je veselá a zvedavá? Čím ju majiteľ kŕmi? Zodpovedá výzor jej veku? 

Koľko vrhov už mala? 

Koľký vrh v poradí tejto fenky je vrh s vašim šteniatkom? Ako sa majú a ako prospievajú súrodenci z predošlých vrhov? Boli ste sa na niektorých pozrieť? Chcel vám túto informáciu chovateľ resp. množiteľ dať? Sú povahovo vyrovnané a zdravotne v poriadku?

Veríme, že odpovede na tieto a ďalšie otázky napomôžu budúcim majiteľom šteniatka shiby sa správne rozhodnúť.


Aj preto psy v regulovanom chove nemôžu byť reprodukovaní hocijako a vyvíja sa veľké úsilie o genetickú diverzitu - preto je za tým mnoho práce, aby spojenie dvoch jedincov prinieslo a prekonalo o kúsok v kvalite šteniatok ich vlastných rodičov.

 

Aj keď si nevyberáme výstavného nádejného šampióna, aj tak každému zodpovednému človeku záleží, aby jeho šteniatko malo všetky preddispozície byť zdravé, netrpieť na geneticky podmienenú zdravotnú záťaž, exteriérom sa približovať čo najharmonickejšiemu (stvárneniu) ideálu plemena a mať povahu a temperament, ktorá mu prináleží. Toto má za cieľ chov s preukazom pôvodu.

Aj keď budúcemu majiteľovi na detailoch exteriéru psa až tak nezáleží, lebo si predovšetkým hľadá „domáceho mazlíčka / parťáka“, je veľmi dôležité, ako šteňa prišlo na svet, od akých rodičov (z akého spojenia) a ako sa prvé 2 mesiace s ním a celkovo s rodičmi zaobchádzalo. Preto budúcim majiteľom podrobne vysvetľujeme, čo znamená „šteniatko z dobrých rúk“. Vysvetlili sme exteriérové hľadisko, hľadisko zodpovedného a etického chovu ako aj zdravotné otázky – aspoň čiastočne na úvod.


Otázka teda znie, prečo na svet privádzajú ľudia šteniatka mimo registrovaného chovu a ich ponuka je taká veľká? Čo sa skrýva za zdanlivo výhodnejšou cenou šteniatka? Odpovede nájdete TU.


Mohli by Vás zaujímať aj tieto témy: