Dôvod, prečo sa téma týrania spája s množením je jednoduchý avšak pred očami laikov často utajený.


Mnohí ziskuchtivci si zadovážia psy za účelom produkcie a následného predaja šteniatok. Miesto "chovu" je často ukryté z toho dôvodu, že psy žijú naozaj vo veľmi biednych podmienkach. Zatvorené v kotercoch, nevypúšťané na pravidelné venčenie, bez potrebného kontaktu s majiteľom a ľuďmi a na biednej výžive. Veľa krát žijú psy v menších či väčších množiarňach iba preto, aby produkovali šteniatka - sú pozatvárané v klietkach ako králiky. Čo to urobí so zdravím a najmä psychikou psa asi nemusíme veľa vysvetľovať. Ako sa takémuto miestu vyhnúť stojí trochu úsilia - množitelia sú na to pripravení a svojich budúcich kupujúcich na tieto miesta neprivedú - šteniatko im privezú na dohodnuté miesto alebo odovzdajú pred domom bez toho, aby videli chovný priestor. 


Radi by sme na tomto mieste zdôraznili, že nijako neodsudzujeme psíkov, ktorí nemajú preukaz pôvodu. Ich majiteľa ich milujú rovnako ako tých psíkov, ktorí „papiere“ majú. Hodnota tohto psa pre jeho majiteľa nie je o nič vyššia ani nižšia ako u psa s preukazom pôvodu. Pointa diskusie "prečo je dôležitý pôvod šteniatka" totiž leží niekde úplne inde. Privádzanie na svet šteniatok mimo registrovaný chov nie je nijak legislatívne podchytené a nikto prakticky nevie skontrolovať podmienky ich života. Z tohto dôvodu si kladieme ako združenie za cieľ budúcim majiteľom šteniatok priblížiť dôležité aspekty pri rozhodovaní.


Naopak - chov psov s preukazom pôvodu je poväčšinou vysoko transparentný – chovateľov nie je veľa, svoj chovný priestor sprístupňujú pravidelne budúcim majiteľom šteniatok pri návšteve, je kontrolovaný zo strany chovateľského klubu a poradca pre chov kontroluje nielen chovný priestor ale každý jeden vrh. 


Kto kontroluje chov bez preukazu pôvodu? Nikto... Aj preto nabádame neustále budúcich majiteľov šteniatok k obozretnosti...


Mnoho majiteľov psíkov bez preukazu pôvodu totiž ani len netuší, že si kúpili šteniatko od množiteľa, ktorý chová rodičov šteniatka v otrasných podmienkach. Veľa majiteľov psov bez PP sú bohužiaľ obeťami nevedomosti a zároveň vedomého zavádzania zo strany množiteľov. Nie je im ukázaný reálny chovný priestor, nie sú im ukázané podmienky v akých rodičia šteniatok žijú, ako je o nich postarané, čím sú živené – a deje sa to všetko zámerne. V prípade odhalenia týchto skutočností by si mnohí záujemci svoj úmysel kúpiť takéto šteniatko logicky na mieste rozmysleli. 


Bronca spod Veporskej skalyJPG
Foto: Tibor Tóth


AKO (NE)VYZERÁ DOBRÉ MIESTO ODCHOVU


Aj laikovi je zrejmé, že držanie zvierat non-stop zavretých v kotercoch a živených takmer šrotom, nútených vykonávať fyziologické potreby do svojho obydlia (koterca), bez kontaktu s okolitým svetom asi nie je to, čo je pre psa správne. Bohužiaľ je tak držaných veľa otcov a mám šteniatok bez preukazu pôvodu na Slovensku - shíb nevynímajúc! 


Dobré miesto odchovu a šteniatko z "dobrých rúk" vyzerá nasledovne:

° žije v tesnom kontakte s majiteľom

° je pravidelne venčené a pravidelne vypúšťané z koterca, ak v ňom žije

° má kvalitnú výživu 

°  je pravidelne veterinárne kontrolované a má zdravotné testy

° je primerane socializované

° psy chované v takomto priestore sú na prvý pohľad v dobrej kondícii, veselé a zvedavé  

Pre zistenie týchto potrebných informácií je potrebná osobná prítomnosť a návšteva chovného priestoru, preto Vás k nej nabádame. Všetko toto sa totiž pozitívne alebo negatívne prejaví na zdraví či správaní Vášho šteniatka.


PREČO ĽUDIA MNOŽIA PSOV MIMO REGISTROVANÉHO CHOVU

Dnes sa dá chovná fena primeranej kvality zakúpiť za akceptovateľnú a dosiahnuteľnú čiastku v našich končinách. Špičkový jedinec (exteriérovo, zdravotne, výstavnými úspechmi, predkami) stojí 50 - 100% viac. Ak sa chce niekto venovať seriózne chovu, ctí toto plemeno a chce sa podieľať na jeho kultivácii, prečo by to robil inak?


FINANČNÝ ZISK NA ÚKOR ZDRAVIA A ŽIVOTA PSA

Množenie sa deje za jediným účelom -  ekonomického zisku. Ak by dotyčný človek mal na zreteli aj iné ciele - naprílad jeho zušľachťovanie, posilňovaniu želaných exteriérových znakov a najmä zdravotné hľadisko, nevolil by cestu reprodukcie šteniat mimo oficiálny a teda kontrolovaný chov. 


Volí cestu, kde môže maximalizovať zisk na úkor kvality a života (utrpenia) psov. Výška predajnej ceny šteniatka pri minimalizácii nákladov na: (neexistujúce) zdravotné vyšetrenia, maximalizáciu počtu jedincov na daný chovný priestor, lacná a teda nekvalitná výživa, slabá alebo neexistujúca zdravotná starostlivosť...

Cena šteniatka vždy odzrkadľuje jeho kvalitu a kvalitu života jeho rodičov.


KOĽKO STOJÍ OBJEKTÍVNE (OD)CHOV PRIMERANEJ POTREBNEJ KVALITY

Ak psíky bez preukazu pôvodu (bez „papierov“) stoja rádovo 1/5 ceny ako psíky s preukazom pôvodu od registrovaného chovateľa, je to najmä pre tieto objektívne výdaje: 


°°   Registrovaný chovateľ si musel založiť CHS (chovateľská stanica) – jej medzinárodne chránený názov: 40 e
 

°°   Cena fenky s preukazom pôvodu: 600 – 1500 e v našich končinách, západnejšie od nás násobne viac   

°°   Minimálne 1 absolvovaná výstava (kvôli posúdeniu jedinca rozhodcom, kde udelená známka odzrkadľuje, či jedinec spĺňa štandard plemena v požadovanej miere): štartovné 30 – 50 e plus cesta a pod.  

°°   Vyšetrenie bedrových a lakťových kĺbov, vyšetrenie, anestéza, atď.: 70 – 100 e   

°°   Uchovnenie / bonitácia: 60 e (nečlen klubu 120 e)   

°°   Kontrola vrhu: 50 e (nečlen klubu 100 e)  

°°   Pripúšťacie povolenie (schválenie krytia konkrétnych jedincov): 6 e    (členstvo v klube kvôli nižším poplatkom pre chovateľskú prácu): 20 e ročne   

°°  Fakultatívne genetické vyšetrenia: v stovkách eur   

°°  Poplatok za krytie (majiteľovi samca): paušálna suma alebo od počtu narodených šteniatok (často 100-200 e za 1 narodené šteňa), alebo kombinácia paušálnej sumy za krytie + za každé narodené šteniatko, t.j. pri vrhu 4 šteniatok môže poplatok za krytie dosiahnuť 400 až 1.000 e

°°  Nepočítame náklady dopravu, benzín, ubytovanie, veterinára, stravu (aj keď je otázne, ako kvalitné a tým pádom aj ako nákladné je krmivo pre psa), výbavu pre kotnú fenku a budúce šteniatka (ohrádka, hračky, pelechy, vodítka, atď.), vitamínové doplnky, a nemenej dôležité aj náklady na výchovu a tréning psa (rodiča), nakoľko aj toto sa premieta do kvality odchovu a šteniatok.     


Toto sú orientačné hlavné náklady chovateľa. Ako vidno, sú to stovky až tisíce Eur. 

Na druhej strane prichádzajú šteniatka na svet často mimo registrovaný chov, kde nadobúdacia cena psa je často nulová, pretože je to jeden potom z rady namnožených psov. Náklady na krytie sú tiež nulové, nakoľko sú psy obvykle párené medzi sebou, často súrodenci a rodičia s vlastnými potomkami. Odpadajú takisto poplatky za vyšetrenia dedične prenosných ochorení – nikdy sme nestretli v praxi s tým, že by šteniatko bez preukazu pôvodu malo rodičov s urobenými zdravotnými vyšetreniami a tie boli ukázané budúcim majiteľom šteniatka. Takisto odpadajú všetky ostatné náklady, či už si psík žije u svojho majiteľa dobre alebo nemá toľko šťastia, a žije spolu ďalšími psami v malých kotercoch bez riadneho výbehu. 


Faktom zostáva, že úplne absentuje zdravotné a často i etické hľadisko reprodukcie. Preto potom prichádzajú na svet šteniatka, na ktorých nemusí byť laikovi pri kúpe nič podozrivé či zjavné, neskôr sa však problémy často dostavia a zasiahnu rodinu nielen finančne.


Čo bráni množiteľom začať chovať slušne a zodpovedne na uchovnených jedincoch s preukazom pôvodu? Šteniatka môžu predávať za cenu, ktorú si stanovia sami. Bez ďalšieho vysvetľovania je teda zrejmé, že cena šteniatka zodpovedá jeho (ne)kvalite a najmä podmienkam, v ktorých žijú jeho rodičia.


Amateru Mitama IncipitaJPG
Foto: Tibor Tóth


ETICKÉ HĽADISKO REPRODUKCIE: SHIBA – SRDCE RODINY

Kto shibu trochu pozná, vie – že je to pes rodiny, srdce rodiny – kto ju zavrie do koterca a odoprie jej denný kontakt s majiteľom a celou jeho rodinou (pánom), ten na shibe napácha nenapraviteľné príkoria. Zvieratá sú nešťastné, ich psychika sa pokriví natoľko, že ich to často psychicky úplne zlomí. Ak sa na týchto zvieratách chová ďalej, problém sa len stupňuje. Pri chove bez preukazu pôvodu nikto neskontroluje ako sa so štencami a matkou zaobchádza, ani akej starostlivosti sa im dostáva. Práve držanie psov v malých kotercoch bez náležitého vypúšťania, venčenia, socializácie a úzkeho vzťahu s majiteľom je dôsledkom často nezvratných dopadov na ich psychiku a zdravie. Preto často vidno shiby, ktoré s malým hrdým samurajom nemajú nič spoločné, trpia rôznymi zdravotnými problémami (najčastejšie rôzne alergie, vysoký stupeň luxácie pately a pod.), sú nadmieru bojazlivé a vykazujú odlišnú povahu a správanie od toho, aká by shiba mala byť.

Každý budúci majiteľ šteniatka stojí pred otázkou, ako veľmi mu záleží na tom, odkiaľ bude pochádzať jeho šteniatko a ako sa majú jeho rodičia. Je na zodpovednosti a rozhodnutí budúcich majiteľov, aby tieto informácie vyhľadali a podmienky chovu si dobre preverili. Ak budú mať čo len trochu pochybnosť o tom, že sa môže jednať o množiareň – hoc malú – netreba sa hanbiť rezerváciu šteniatka okamžite zrušiť a dať od toho ruky preč. 

Na tomto mieste nutno povedať, že je pomerne náročné dostať sa na miesto, kde žijú samotné zvieratá. Máme mnoho svedectiev o tom, že budúcim majiteľom nie je ukázaná reálna matka šteniatok alebo skutočné miesto ich odchovu – často sú kupujúci podvedení. Predávajúci im prinesie iba šteniatko, debata s budúcimi kupujúcimi sa zámerne nevedie o mieste jeho odchovu a o jeho rodičoch, alebo im ukáže časť rodinného domu - zvieratá však žijú úplne inde, a ďalej predávajúci nie je často ich majiteľ ale iba sprostredkovateľ. Množiari totiž nechcú na seba upozorňovať a uvádzať miesto svojho reálneho bydliska. To by sa tam pravdepodobne mohla objaviť kontrola a veterinárni inšpektori, a to je to posledné, čo si želajú.

Dostali ste so šteniatkom očkovací preukaz?

Bolo pri predaji už začipované?

Boli v preukaze veterinárne potvrdené vakcinácie?

Pokiaľ nie, bol porušený zákon a neobstojí žiaden argument ("Dajte si šteniatko začipovať až Vy sami", "Bolo raz odčervené - to stačí", "Očkujeme si šteniatka sami - je to pre vás lacnejšie" a pod.) A nielen to – je tu dôvodná obava, že ani rodičom sa nedostáva potrebnej starostlivosti. Pýtate sa - aká je záruka pri šteniatkach s „papiermi“. 


AKÉ ŠTENIATKO JE SPRÁVNOU VOĽBOU?

Také, ktoré bolo odchované správnym spôsobom a sú vám poskytnuté informácie, o ktoré sa môžete pred rozhodnutím o kúpe oprieť. 


Garanciu 100%-tného zdravia Vám nemôže dať nikto - sú to živé tvory. Pre maximalizáciu zdravia a spokojného života sa však uskutočňujú v chove zdravotné testy. Každé plemeno je preto zastrešené konkrétnym chovateľským klubom. To vytvára regule pre chov – napríklad chovateľský poriadok (ktorý ukladá chovateľom povinnosť konkrétnych zdravotných vyšetrení) a vytvára funkciu poradcu chovu

Poradca chovu u každého chovateľa osobne po narodení vrhu najneskôr do 6 týždňov vykoná kontrolu – jednak skontroluje šteniatka a ďalej skontroluje čítačkou čipov či sú začipované a či čislo čipu sedí s číslom uvedeným v očkovacom preukaze. A samozrejme či bolo šteniatko zaočkované.

Nezriedka sa stáva, že sú ponúkané šteniatka shíb bez preukazu pôvodu a to už vo veku 5-6 týždňov k odberu, niekedy aj skôr! Je to nesprávne a šteňaťu takýto množiteľ pripraví do života veľmi zlý štart, ktorý  šteňa pravdepodobne nikdy nedobehne. Aj o toto sa stará regulovaný chov s preukazom pôvodu – chovateľský poriadok slovenského klubu (SKSJP) hovorí o tom, že šteniatko nesmie odísť k novým majiteľom skôr ako v 8 týždni rešpektujúc potreby a správny vývoj šteniatka! 


Prečítajte si ako sa stane, že aj normálnych, vzdelaných a primerane obozretných ľudí dokážu niektorí množitelia oklamať! Sú na to vyzbrojení vymyslenými argumentami, ktorým ľudia často v dobrej viere či nevedomosti podľahnú.  Nájdete ich všetky TU.


Mohli by Vás zaujímať aj tieto témy: