autor: MVDR. Dominika Paučová


Luxácia pately je pomerne časté vývojové ochorenie s polygénnou dedičnou preddispozíciou. Častejšie postihuje malé plemená, kam ešte stále radíme aj Shibu. Spomedzi zdravotnej záťaže vyskytujúcej sa v dnešnej populácii Shíb je práve luxácia pately tým častejším a závažnejším problémom.

Je charakteristická tým, že sa jabĺčko dostáva mimo kolenný žliabok – hovoríme teda o probléme týkajúci sa zadných končatín, konkrétne kolien. Samotná dislokácia jabĺčka z kolenného žliabku však prináša so sebou aj ďalšie problémy – úbytok svalovej hmoty na celej končatine, trpia svaly celého kolenného kĺbu, nie je tam správna anatómia kolena, končatina sa deformuje a pod. Tieto sprievodné problémy samotný jav len zhoršujú, zvýrazní sa krívanie a často prichádza k pretrhnutiu predného skríženého väzu (pri prudšej rotácii do protismeru napríklad). Luxácia pately zakladá aj ďalší problém v budúcnosti – artrózu kĺbu, pretože zjednodušene povedané – kĺb sa netrie pravidelne a chrupavka sa opotrebuváva (a neregeneruje) nerovnomerne a predčasne.

Luxácia môže byť mediálna a laterálna – pri medálnej sa jabĺčko posúva smerom dovnútra k opačnému kolenu, pri laterálnej smerom von od kolena. Mediálna luxácia tvorí väčšinu prípadov a býva často obojstranná. Získané luxácie sú menej časté a dochádza k ním najčastejšie po úraze (traumatická luxácia).

Luxácia pately má genetickú preddispozíciu, preto  - budúci majiteľ šteniatka môže urobiť pre zdravie svojho psa to, že si vyberie šteniatko z dobrého chovu, kde rodičia na prítomnosť luxácie pately boli vyšetrení. Do slovenského chovu môžu ísť iba jedince s neprítomnosťou luxácie (0. stupeň) a so stupňom luxácie 1. Takisto sa však na jej vzniku môže podieľať úraz.

ASHO12jpg 

Foto: Jana Stančíková


STUPNE LUXÁCIE

Stupeň 0: neprítomná, jabĺčko je pevne zasadené v kolennom žliabku a pri mechanickom tlaku (ruky) sa nedá dislokovať (neposúva sa)

 

Stupeň 1: jabĺčko je v žliabku, pri manuálnom tlaku ho však dokážeme dislokovať – po uvoľnení tlaku sa následne samo vráti do žliabku

 

Stupeň 2: platí čo pre stupeň 1 s tým rozdielom, že po uvoľnení tlaku sa jabĺčko nevráti a ostane mimo žliabku

 

Stupeň 3: už pri nahmataní je jabĺčko mimo žliabku a pod mechanickým tlakom ho tam vieme zasunúť

 

Stupeň 4: platí čo pre stupeň 3 s tým rozdielom, že ani pod tlakom ho nevieme dostať do žliabku

 

Majiteľ si prítomnosť tohto problému môže všimnúť tak, že psík zvláštne poskočí – dvihne nohu a vynechá ňou akoby krok. Občas je to prehliadané a pripisované zlému došliapnutiu alebo došliapnutiu na niečo ostré či pichlavé. Takýto pohybový stereotyp však znamená, že je psa nutné nechať vyšetriť certifikovaným veterinárom. Známe „poskočenie“ totiž môže byť prejavom, kedy sa jabĺčko dostane mimo žliabok.

 

VYŠETRENIE

Zistenie prítomnosti luxácie pately je pomerne nenáročné a pre psa bezbolestné. Nie je nutné ho ani uspávať, takže odpadajú akékoľvek starosti alebo riziká spojené s vyšetrením - prebieha palpačne (pohmatom). Toto vyšetrenie je v odôvodnených prípadoch možné doplniť aj o rádiologické vyšetrenie v sedácii.


IDE O ČAS

V prípade luxácie pately je možné urobiť prvé vyšetrenie kolenných kĺbov už v 4. mesiaci veku šteňaťa. Urobte tak však kedykoľvek neskôr ak máte staršieho psa, hoci ho nebudete chcieť zaradiť do chovu alebo nemá preukaz pôvodu. Pokiaľ je problém prítomný a jedná sa o luxáciu vyššieho stupňa, je vhodné psa operovať čím skôr. Je to z toho dôvodu, že neriešený problém v neskoršom veku už prináša len čiastkovú úľavu. To je dané tým, že pes už môže mať opotrebovanú chrupavku a je prítomná artróza – a aj keď mu operácia uľaví od bolesti, tak nemusí prestať krívať. Preto chirurgické obnovenie extenzorného mechanizmu nemôže efektívne zmenšiť progresiu osteoartrózy, takže je dôležité stanoviť diagnózu čo najskôr a počas chirurgie zachovať čo najviac hyalinovej chrupky (chrupavky).


Pri diagnostikovaní luxácie pately môžu psovi pomôcť cvičenia na balančných podložkách - viac sa o nich môžete dočítať TU. Mohli by Vás zaujímať aj tieto témy: